Najaarsactie: gratis thermometer bij je mestonderzoek !

Promotion d’automne: thermometre gratuit avec votre test de fumier !

Autumn promotion: free thermometer with your manure test !

Herbstaktion: kostenloses Thermometer mit Ihrem Kotttest !

2-10-19

MESTONDERZOEK PAARD VOORKOMT TOENAME RESISTENTIE

Eén van de belangrijkste redenen voor het doen van mestonderzoek is het tegengaan van resistentie zodat wormen blijven reageren op de (beperkte) middelen die we nog over hebben.

Na eerdere meldingen van resistentie van spoelwormen tegen ivermectine door studies in de USA en Australië, worden we nu opgeschrikt door berichten van resistentie van spoelwormen tegen pyrantel in Zweden.

Reden te meer dus om nu eindelijk eens te stoppen met “blind ontwormen” en pas ná gedegen mestonderzoek gericht en selectief wormen te bestrijden !

MestLab.eu : caring 4 your horses.
11-11-19

9 Dingen die de urine van je paard je vertelt over zijn gezondheid

De eerstvolgende keer dat je paard aanstalten maakt om een plasje te plegen, kijk jij aandachtig toe. Die urine kan je namelijk veel vertellen over zijn gezondheid. Normale urine Niet elk paard plast hetzelfde. Hoe de urine eruit ziet en ruikt, hangt erg af van het dieet van je paard. Deze soorten urine worden over het algemeen als normaal beschouwd:
1. Lichtgekleurd Paarden die onbeperkt toegang tot schoon drinkwater hebben, drinken meer. Daardoor wordt hun urine meer verdund, is het bleker van kleur en ruikt het minder sterk. 2. Donkergeel Als je paard minder heeft gedronken, is zijn urine donkerder van kleur. Ook wanneer je paard meer zweet, bij warm weer of na zware inspanningen bijvoorbeeld, raakt het meer water kwijt en zal de urine donkerder zijn. 3. Oranjerood Het kan even schrikken zijn: een oranjerode plas vinden bij het uitmesten van de stal. Gelukkig is niet alles wat rood is direct bloed. Paardenurine bevat van nature bestanddelen die oranjerood kleuren zodra ze in aanraking komen met licht. 4. Melkachtig Af en toe heeft urine een melkachtige, troebele kleur. Dit wordt veroorzaakt doordat er een teveel aan calcium vanuit de darmen door de urine wordt opgenomen en afgevoerd. 5. Schuim Als je paard begint met plassen, kan er wat schuim bij ontstaan. Dit komt omdat de urine een soort slijm bevat, dat als een glijmiddel werkt om te voorkomen dat kalkkristallen in de blaas blijven steken en daar stenen gaan vormen. 6. Stinkend Hoe meer eiwitten je paard binnenkrijgt, hoe meer ureum en ammonium hij produceert. Deze stoffen ontstaan bij het afbreken van eiwitten, en ze veroorzaken de sterke urinegeur die je ruikt als je een stal uitmest. Abnormale urine Elke plotselinge verandering in de urine of het plasgedrag van je paard kan mogelijk op problemen wijzen, dus het is slim om regelmatig even te kijken als je paard aan het plassen is. Bij de volgende soorten plas is het verstandig even de veearts te bellen: 7. Vaak, maar weinig, en met bloed Plast je paard vaak, maar zijn het telkens maar kleine beetjes en zit er af en toe zelfs bloed bij? Dat kan wijzen op een blaasontsteking. Dit is een infectie die vooral bij merries voorkomt, omdat bij merries de urineweg korter is en de infectie daardoor sneller de blaas bereikt. 8. Onregelmatig of ongemakkelijk Als er veel oplosbare stoffen als calcium in de urine zitten, kunnen die onder bepaalde omstandigheden samenklonteren en stenen vormen. Afhankelijk van de plaats waar de stenen ontstaan, worden ze blaas-, ureter- of nierstenen genoemd. Deze stenen kunnen de urineweg versperren en maken plassen daardoor pijnlijk en erg moeilijk. Een complete verstopping kan ernstige, soms dodelijke gevolgen hebben, dus het is noodzaak om een veearts te laten komen als je vermoedt dat je paard er last van heeft. 9. Erg donker van kleur De urine van paarden met maandagziekte of spierbevangenheid is opvallend donker. De spieren kunnen eiwitten niet meer goed afbreken, waardoor er extra veel afvalstoffen in de urine terecht komen die de urine verkleuren. Bij paarden met het dodelijke seizoensgebonden myopathie is de urine vaak ook donkerder. Bron: Horse & Hound

MestLab.eu : caring 4 your horses
21-11-2019

PAARDEN .… MESTONDERZOEK EN MEER …

MestLab.eu is als enig parasitologisch laboratorium volledig en uitsluitend gespecialiseerd in paarden.

Hoewel …. op verzoek van klanten kwam van het een dus het ander en daarom doen wij inmiddels ook veel mestonderzoek bij ezels, uiteraard inclusief longwormtesten.

En uiteraard doen we , net als bij de paarden, ook onderzoek naar zand in de mest.

En dat vinden we nog heel erg leuk ook, het is maar dat je het weet !

MestLab.eu : caring 4 your horses … and donkeys !
30-11-19

PSYLLIUM / VLO-ZAAD: GEWOON DOEN

Nog steeds vindt MestLab.eu bij teveel paarden zand in de mestmonsters.

Momenteel een nogal hardnekkig probleem wat jullie natuurlijk al bekend is. Wij willen iedereen adviseren zijn of haar paarden en ponies voor de winter (nogmaals) te controleren (zie onze FB van 22-3-19) en niet te aarzelen om al dan niet preventief een psyllium-kuur te geven.

Psylliumzaad oftewel vlo-zaad is een natuurlijk product en bevordert de groei van darmvriendelijk bacteriën. Het wordt in de hippische wereld het meest gebruikt om zand uit de darmen te doen verdwijnen. Hoe dan ook is een psyllium-kuur sowieso een pak voordeliger dan een beroep moeten doen op je DA vanwege een koliek !

MestLab.eu : caring 4 your horses.
7 februari 2020

VOORJAARSGRAS …… OPPASSEN !

Een vroeg voorjaar betekent weer lekker vers gras voor je paard, maar een geleidelijke overgang van stal naar weide is belangrijk. Voorjaarsgras heeft namelijk een relatief hoog gehalte aan suikers en fructaan, zeker als het nog kort is.

Het verteringsstelsel moet zich hierop kunnen aanpassen om mogelijk vervelende verschijnselen zoals diarree, koliek en hoefbevangenheid te voorkomen. Zorg daarom voor een geleidelijke overgang van stal naar weide.

Het is ook nuttig om van te voren mestonderzoek te hebben gedaan zodat je weet dat je paard “schoon” dit traject ingaat. Bestel dus tijdig je mestonderzoek !

MestLab.eu : caring 4 your horses.
14-2-2020

NOTEER JE WORMENKUREN !

Sommige eigenaren weten niet (meer) wanneer en / of waarmee hun paard na mestonderzoek is ontwormd. Een bestandje in je telefoon hiervoor maken is een simpele en doeltreffende oplossing. Noteer daarbij niet alleen de datum en het merk van de gegeven ontworming. Vooral de werkzame stoffen in de kuur zoals ivermectine, moxidectine, praziquantel, pyrantel, fenbendazole , enzovoorts zijn belangrijk. Dan voorkom je ook dat je zonder het te weten zo’n kuur herhaalt. De spijsvertering van een paard is al ingewikkeld genoeg !

MestLab.eu : caring 4 your horses.
MARCH 9TH. 2020

STARK WARNING OF MORE COLIC DEATHS UNLSS OWNERS ACT TO AVOID WORMING ARMAGEDDON.

Source: Horse & Hound, by Eleanor Jones; 6 March, 2020

Horse owners may be facing an “Armageddon” of wormer resistance if we do not take urgent evasive action. This is the message from Dave Rendle, equine internal medicine specialist, speaking as part of a session on human behaviour change, at the 2020 National Equine Forum yesterday (5 March).

While fellow speakers had covered owners’ attitudes to colic and strangles, and how these may be changed, Mr Rendle covered what he believes is “one of the most alarming issues facing the industry”. “I hope I can convince you of the importance of this,” he said, explaining that resistant parasites are those on which drugs are no longer effective. “Resistance develops because parasites are subject to natural selection, like all living things, and as we impose selection pressure on them by killing susceptible ones, it’s the ones that aren’t susceptible to the drug that reproduce. The more we worm, the more resistance we get.”

Mr Rendle said wormers were developed in the 1960s and by 1985, it had been highlighted that routine worming needed to stop. Over the next decades, evidence emerged of resistance to every class of wormer we have available. “We’ve still got that resistance as it doesn’t go away, but for the first time, we don’t have any more classes of drug to turn to,” he said. “We’re on a slippery slope, and what’s at the bottom is not an appealing picture.” Mr Rendle said if all horse owners turned to targeted worming – using the drugs only when needed, which can be determined through diagnostic testing including faecal worm egg counts – this could decrease the drugs’ use by 80%. But he said concerned vets often fail to engage with owners of large numbers of horses, such as producers and breeders, who “don’t think resistance will have an impact on their animals”.

He said in Sweden and Denmark, where wormers have become prescription-only drugs, their use has dropped dramatically, and urged the UK industry to work together to decrease our own use. “I see an Armageddon on the horizon that I’m anxious to avert but I fear we’re facing a point of diminishing returns,” he said. “There are difficult questions ahead but we need to think smart, embrace diagnostics and start educating people, or we’ll find ourselves back in the 1950s with reduced stock capacity – and more and more horses dying of colic.”

MestLab.eu : caring 4 your horses.
15-3-2020

DIEREN EN HET NIEUWE CORONAVIRUS (SARS-CoV-2/COVID-19) (English version below) BRON: Utrecht

Er zijn géén aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, paarden en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2. De meeste coronavirussen zijn diersoort-specifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.

MestLab.eu : caring 4 your

ANIMALS AND THE NEW CORONAVIRUS (SARS-CoV-2 / COVID-19) SOURCE: Utrecht University

There is no evidence that domestic and farm animals, such as cows, horses and sheep, can be infected with SARS-CoV-2 or that they play a role in the spread of the virus and are a source of infection for humans. The transmission of SARS-CoV-2 passes from person to person. Studies are currently being conducted to clarify the susceptibility of domestic and farm animals to the new coronavirus.

Coronaviruses occur in many animal species, but they are different types than SARS-CoV-2. Most coronaviruses are species specific and are not transferable between different species or from animal to human.

MestLab.eu : caring 4 your horses
27 04-2020

SPOELWORMEN EN ZAND: ’T BLIJFT OPPASSEN

Ongeveer 70 % van de spoelwormbesmettingen treffen we aan bij paarden tot en met drie jaar, de overige 30 % zijn vrijwel gelijk verdeeld over de andere leeftijden met wel weer een zwaartepunt bij paarden van 20 jaar en ouder. Opmerkelijk vaak helaas vinden we de combinatie zand en spoelworm. Het door het zand verstoorde biologisch evenwicht lijkt met name de spoelworm extra kansen te bieden ….

Het blijft dus oppassen met droge weilanden vooral in dit voorjaar.

Mestlab.eu: caring 4 your horses.

ROUND WORMS AND SAND: IT WILL CONTINUE

About 70% of roundworm infections are found in horses up to and including the age of three, the other 30% are spread almost equally over the other ages, with a center of gravity in horses aged 20 years and older.

Remarkably often, unfortunately, we find the combination of sand and roundworm. The biological balance disturbed by the sand seems to offer additional opportunities for the roundworm in particular….

So it remains vital to be careful with dry meadows, especially this spring.

Mestlab.eu: caring 4 your horses.
14 Mei 2020

OPPASSEN VOOR DE BERENKLAUW

Het seizoen is er weer en in paardenweiden zijn schadelijke planten waaronder de (grote of reuze) berenklauw in opmars.

Het sap van deze berenklauw is gevaarlijk voor mens en dier doordat het tot blaren en zwellingen leidt en bij blootstelling aan zonlicht serieuze brandwonden kan leiden.

Deze brandwonden meestal aan neus en voeten genezen veelal pas na 1 à 2 weken.

Berenklauw bestrijden kun je doen door diep uitsteken en afvoeren, desnoods maaien of eventueel (laten) bespuiten met bestrijdingsmiddel.

Mestlab.eu: caring 4 your horses.
MESTLAB.EU IN SWEDEN : MASKLAB.SE

Masklab.se är glad att tillkännage sin samarbete i Sverige med Stall B.M.W. i Nybro som ägs av Björn och Mirjam Olovsson som kommer att arbeta som lokala representanter och distributörer för att hjälpa oss att expandera företaget på den Svenska marknaden.

För bättre marknadsföring i Sverige är mestlab.eu operativ som masklab.se som även är namnet på den Svenska hemsidan där man hittar mer information kring våra tillgängliga aktiviteter.

Ni är välkomna att kontakta oss eller Stall B.M.W. på tel.nr. 0753 353 825 eller

stall_bmw@hotmail.com

Masklab.se : caring 4 your horses

Mestlab.eu is very pleased to announce its coöperation in Sweden with Stall BMW in Nybro, owned by Björn and Mirjam Olovsson who will act as local representative and distributor helping us to expand business in the Swedish market.

For better marketing in Sweden Mestlab.eu operates as MaskLab.se which is also the name of our Swedish website where more information about our activities is available.

Needless to say one may also contact us or Stall BMW , tel. 0753 353 825 or stall_bmw@hotmail.com.

MaskLab.se : caring 4 your horses.
25 Juni 2020

1. Pas het weideschema aan, bij voorkeur ’s nachts of vroeg in de ochtend naar buiten

2. Zorg voor schaduw door een schuilstal of bomen

3. Ventileer je stal, laat de lucht bewegen

4. Zorg voor voldoende koel, vers water

5. Stimuleer drinken bijvoorbeeld door nat hooi te geven met wat zout

6. Geef eventueel elektrolyten

7. Werk rustiger dan normaal

8. Lekker afkoelen met water, afspuiten zeker na het werk

9. Voorkom verbranding door een vliegendeken op te leggen

10. Scheer paarden met een extreem dikke vacht

Mestlab.eu: caring 4 your horses.
30-7-20

MESTLAB.EU ABONNEMENT

Op 1 augustus ontvangen onze abonnementhouders weer hun 3e monsterset van dit jaar.

Door 4 x per jaar mestonderzoek te doen zijn onze abonnées verzekerd van optimaal worm-management van hun paard(en) en de laagst mogelijke infectiedruk.

In 2019 en 2020 was het gemiddelde slechts 7 %, inclusief jonge paarden en nieuwe abonnées.

Beter kán in feite niet !

Zo’n abonnement kost slechts € 54,99 per jaar; je ontvangt de set(s) standaard in februari, mei, augustus en november, maar abonneren kan op elk gewenst moment in het jaar.

Wil jij ook het beste wormbeleid voor je paard(en) ? Ga dan naar onze website en abonneer je.

Mestlab.eu : 4 caring professionals.
Nieuws/Actueel

9 Maart 2019 Nog steeds actueel :Leverbot onderzoek bij MestLab

Behalve bij schapen, geiten en runderen komen leverbotinfecties de laatste jaren ook regelmatig voor bij paarden. MestLab treft deze steeds vaker aan en ervaart dit als een opkomend probleem bij klanten, met name bij die klanten die in de zogenaamde risicogebieden hun paarden houden (Zie kaart NL).

Daarom breiden we ons standaard dienstenpakket uit met een specifieke test op leverbot middels de bekende Dorsmanmethode. (Cambridge 1956).

Leverbot is een parasiet, een worm, die schade aan de lever(-functies) veroorzaakt. De lever is een belangrijke reiniger van het bloed en speelt samen met de alvleesklier ook een vitale rol bij het aanmaken van enzymen, cholesterol en de afscheiding van gal. Daarnaast is een goede leverfunctie nodig bij het op peil houden van de bloedsuiker- en vetzurenspiegel in het bloed en de opslag van vitaminen. Veel klachten worden veroorzaakt door de ophoping van afvalstoffen in de lever.

De leverbot heeft een ander levenscyclus dan bijvoorbeeld bloedworm, lintworm en spoelworm omdat zij als tussengastheer een zoetwaterslak (Galba Truncatula) nodig heeft om zich te ontwikkelen. Leverbotinfecties komen dan ook vooral voor bij paarden die op laaggelegen, vochtige weilanden hebben gelopen, al dan niet in combinatie met schapen, geiten of runderen.

Paarden hebben een sterke natuurlijke weerstand tegen leverbot en de infectie-symptomen zijn niet gemakkelijk te herkennen. Verminderde eetlust, vermagering, een doffe vacht en diarree kunnen wijzen op leverbotbesmetting. De uitslag voor leverbot is negatief of positief (ja/nee); behandeling kan plaatsvinden met triclabendazole.

Meestal komt leverbot voor samen met bloed- en/of spoelwormen en daarom worden de beide testen gecombineerd uitgevoerd, dus een leverbottest (Dorsman methode) vindt altijd plaats naast een standaard mestonderzoek (McMaster methode). De combi-monstersets à € 32,50 incl. BTW zijn te bestellen via onze website. Meerdere sets en staffelprijzen op afspraak.

Voor meer info graag mailen of bellen naar MestLab.nl:
lambert@mestlab.nl / tel. 06 20 62 88 99


7 Maart 2019 Giardia besmetting : het belang van vers en schoon drinkwater !

Met enige (sombere) regelmaat treft MestLab bij haar mestonderzoeken Giardia aan. Giardia is een verzamelnaam voor eencellige parasitaire organismen die in de darmen leven en waarvan de Giardia Lamblia de meest voorkomende bacterie is. De actieve vormen van deze parasieten (de zgn. trofozoieten) zuigen zich vast aan de darmwanden waardoor de verwerking van voeding negatief wordt beïnvloed en er - chronische - diarree kan ontstaan, de zogenaamde Giardiasis (of Lambliasis). Deze trofozoieten overleven niet (lang) buiten het lichaam, maar zij vormen wel de inactieve vorm, de cysten.
De cysten van Giardia die worden uitgescheiden met de mest overleven weken tot maanden op de grond en vooral in water.
Na opname door het paard vormen ze zich in de darmen om tot ziekmakende trofozoïeten. Deze vormen dan weer cysten en zo is de levenscirkel rond.
Symptomen behalve de al genoemde diarree zijn verminderde levendigheid, een slechtere vacht en gewichtsverlies. Ook ruikt de mest meer dan normaal het geval is. Remedie bij paarden is het toedienen van fenbendazol (zoals in bijv. Panacur). Giardiasis is een van de meest optredende infecties overgebracht door drinkwater.
Preventie door hygiënisch hiermee om te gaan is dus erg belangrijk ! Vooral in het weideseizoen is het van belang dat paarden over vers en schoon drinkwater beschikken en dat de drinkbakken regelmatig worden gereinigd !
Op de plaatjes: de Cyste en de Trofozoiet (kwal-achtige figuur).

17 februari 2020

MESTLAB.EU …….. PRIJSVOORDEEL VOOR ONZE KLANTEN !

Al 8 jaar is Mestlab.eu het meest vertrouwde en voordeligste adres voor mestonderzoek in Belgie;, Nederland en omringende landen. Wij werken voor particulieren, professionele stallen en dierenartsen. Alle onderzoeken gebeuren in ons eigen, up-to-date laboratorium. Mestlab.eu is als enige volledig gespecialiseerd in mestonderzoek bij paarden en heeft zodoende ook de grootste omvang op dat gebied.

Hierdoor slagen wij er in om steeds onze kwaliteit en efficiëntie te verbeteren. Deze voordelen geeft Mestlab.eu door aan haar klanten zodat wij onze prijzen nooit hebben verhoogd. Een volledig en gedetailleerd mestonderzoek kost nog altijd maximaal € 14,00 als basistarief voor 1 test. Bij meerdere testen gelden interessante kortingen, ook hebben we speciale arrangementen en abonnementen alsmede op maatgemaakte pakketten voor stallen en dierenartsen.

Onze standaard mestonderzoeken (McMaster / Flotac) richten zich op bloed-, spoel, veulen- en lintwormen en aarsmaden. Ook eventueel zand, Giardia, Eimeria en Habronema worden gerapporteerd. Daarnaast biedt Mestlab.eu optioneel specifieke testen op leverbot en longworm alsmede onderzoeken naar pH-waarden.

Mestlab.eu werkt internationaal samen met paardenartsen, veterinaire specialisten en voedingsexperts om optimale adviezen te kunnen geven. Desgewenst zijn wormenkuren zo ook via ons verkrijgbaar.

Voor uitgebreide info over mestonderzoek paard : www.mestlab.eu

Vragen / individueel advies gewenst ?

Persoonlijk contact staat bij ons voorop dus even bellen naar +31 6 20 62 88 99 of mailen naar : lambert@mestlab.eu.

Bestellen kan op onze EU website , maar ook via onze (gratis te downloaden) Mestlab.eu App !

Mestlab.eu : caring 4 your horses.
1 Maart 2019

MESTONDERZOEK WORMBESTRIJDING / ONTWORMEN PAARD PRIJSVERGELIJKING

De prijzen van mestonderzoek voor paarden lopen nogal uiteen.

Op basis van – openbare - website-informatie heeft Mestlab.eu een vergelijking gemaakt van de basisprijzen voor 1 mestonderzoek bij verschillende aanbieders per 1 maart 2019:

A) Mestlab.eu, alle EU landen € 14,00
B) Hipposupport (NL) € 14,25
C) Worm & Co NL € 14,99
D) Worm & Co Belgie € 18,50
E) VPL Het Woud NL € 17,50
F) VPL Het Woud Buitenland € 18,50

Waarvan acte.

Mestlab.eu : caring 4 your horses.
10 Maart 2019

PRIJZEN MESTONDERZOEK IN BELGIË

Sinds kort is er in België een nieuwe aanbieder van mestonderzoek . Deze heeft geen eigen faciliteiten maar stelt – vreemd genoeg – wel het enige echte labo te zijn. Een objectieve vergelijking van prijzen geeft eveneens een opmerkelijk beeld.

BELGIË PRIJZEN MESTONDERZOEKEN incl. BTW (Websites)

Aantal: Worm & Co / Mestlab / Verschil

1 stuks € 18,50 / € 14,00 / 32%

2 t/m 5 € 18,25 / € 14,00 / 30%

6 t/m 10 € 17,99 / € 13,00 / 38%

> 10 € 17,50 / afspraak / > 45%

> 25 overleg / afspraak / ?

Mestlab.eu vindt concurrentie prima mits fair. Maar de prijzen die deze nieuwe partij aan Belgen vraagt zijn ook nog eens ruim 30 % hoger dan zij voor exact dezelfde diensten in Nederland vraagt. Een opmerkelijk en voor ons onverklaarbaar prijsverschil. Mestlab.eu werkt sinds 7 jaar in België, Nederland en andere EU landen. Door onze omvang en de efficiëntie van ons eigen lab hebben wij ook al 7 jaar een vaste (laagste) prijs voor alle klanten in alle EU landen. (Zie : www.mestlab.eu)

Dus Belgen (en Nederlanders) pas op uw zaak !

One lab, one price, all countries.

Mestlab.eu : 4 caring professionals.
7 April 2019

BEL VOOR PERSOONLIJK ADVIES MESTLAB.EU

Mest, onderzoek, paardenmest opsturen, wormen bestrijden, wormonderzoek, wormenkuren, bloedwormen, spoelwormen, lintwormen, aarsmaden, veulenwormen, leverbot bij paarden, longworm infecties bij ponies, gratis advies, goedkoop, het enige echte parasitair veterinair laboratorium en mestonderzoek paard, ........

Dwarrelt het je soms voor de ogen ?

Tja, dat kunnen wij ons indenken. Modern mestbeleid en mest management lijken ingewikkeld maar wij staan je graag te woord voor deskundig en persoonlijk advies over mestonderzoek,wormen en wormbestrijding. En natuurlijk de bijpassende wormenkuren. Dus bel gerust +31(0)6 20 62 88 99

Mestlab.eu : 4 caring professionals.
8 April 2019

ESDOORNALARM !
Bron: Paardenpunt Vlaanderen.

Het aantal gevallen van atypische myopathie blijft de laatste dagen maar stijgen.

Er wordt aangeraden in de mate van het mogelijke:

• Tijdelijk de toegang te beperken tot weiden die zaailingen van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) bevatte (of eventueel deze delen af te sluiten voor de paarden).

• De tijd die het paard doorbrengt op de weide te beperken (de meeste klinische gevallen stonden langer dan 6 uur/ dag op de weide) en eventueel de paarden te voederen alvorens ze op de weide te laten.

• Een weiderotatie te organiseren zodat de paarden enkel op weiden met voldoende gras staan.

• Geen hooi of ander voeder op dezelfde grond te plaatsen.

• De zaailingen zo vroeg mogelijk te verwijderen (maaien, vermalen…; eventueel kunnen ze zelfs verbrand worden). Vermijd toxische producten i.v.m. milieubescherming. Opgelet, de paarden kunnen op dat moment nog niet op de weide gelaten worden omdat zelfs de gehooide zaailingen toxines kunnen bevatten. Er wordt aangeraden te wachten tot de zaailingen volledig zijn afgebroken en het gras voldoende is gegroeid.

• De omliggende esdoorns eventueel te verwijderen om te vermijden dat ze bloemen en zaden produceren die op het weiland terecht komen.

Zowel dierenartsen als paardenhouders/eigenaars die geconfronteerd worden met een geval van esdoornvergiftiging worden verzocht om dat door te geven aan het meldpunt:

• Voor paardenhouders/eigenaars: http://labos.ulg.ac.be/myopathie-aty…/…/declare-case-owners/ • Voor dierenartsen: http://labos.ulg.ac.be/…/veterin…/declare-case-veterinarian/

Mestlab.eu : 4 caring professionals.
19 Juni 2019

Opgelet voor oprukkend Jacobskruiskruid !

Jacobskruiskruid vormt een ernstig gevaar voor paarden, pony´s, koeien en ezels. Het eten van dit kruid kan voor deze dieren de dood betekenen. Overleven zij een vergiftiging, dan zullen zij nooit volledig herstellen. Een paard zal normaliter geen jacobskruiskruid eten, maar herkent het niet in gedroogde vorm (hooi bijv.).

Jacobskruiskruid valt erg moeilijk te bestrijden en vermenigvuldigt zich razendsnel. Het is dus alarmerend om elke zomer opnieuw te moeten vaststellen dat dit gevaarlijke kruid steeds meer voorkomt. Ook vandaag is dit weer overduidelijk. Jacobskruiskruid verovert talloze weiden, natuurgebieden, perceelranden, wegbermen... Sommige staan zelfs overvol.

Je kunt jacobskruiskruid bestrijden door de plant handmatig te verwijderen (met wortels) of herhaaldelijk te maaien (voor de zaadzetting). Je treed daarnaast best preventief op door de weide regelmatig te maaien en te bemesten zodat er een grastapijt met goed gesloten zoden ontstaat waarin jacobskruiskruid geen kans tot kieming krijgt. Ook de natuurlijke vijanden van de plant, waaronder de rupsen van de mooie jacobsvlinder, worden op sommige plaatsen gebruikt om de plant te bestrijden.

Jacobskruiskruid komt regelmatig voor op wegbermen, in natuurgebieden, … en verspreidt zich via daar verder. Chemische bestrijding is hier in principe niet toegelaten. Plaatselijk regelmatig kort maaien en bloei vermijden helpt verspreiding in aanpalende graas- en hooiweiden te voorkomen.

Bron: PaardenPuntVlaanderen.

MestLab.eu : 4 caring professionals
25-6-2019

Eikenprocessierups : zelf snel en eenvoudig verwijderen.

Vanwege de omvang van de Eikenprocessierups-plaag zijn momenteel niet of nauwelijks bestrijdingsbedrijven te vinden die tijd voor je hebben. Reden voor MestLab.eu om – op eigen terrein – zelf in actie te komen. Niemand wil immers dat zijn / haar paarden last hebben van wormen of dit andere soort nare beesten.

Een verantwoorde doe-het-zelf methode is eenvoudig en effectief.

Wat je nodig hebt:
a) Spuitbussen lijm
b) Beschermende overall met gezichtsmasker
c) Goed sluitende sterke handschoenen
d) Dierenartshandschoenen (lange) daaroverheen
e) Een ladder / hoogwerker

Werkwijze:
1) Identificeer een nest en klim er bij
2) Spuit het nest rondom in met lijm en wacht heel even
3) Grijp in één keer het hele nest met de handschoen
4) Trek de handschoen binnenstebuiten en knoop hem dicht
5) Deponeer de nesten in een verbrandingsoven / - ton

Mocht je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog wat last van jeuk krijgen dan helpt waterpokkenschuim prima (weer zo´n goede tip van onze paardenarts Lonneke).

MestLab.eu : 4 caring professionals
5 Juli 2019

VRIJHEID, BLIJHEID : MESTLAB.EU ARRANGEMENT

Wil jij wel met regelmaat én korting mestonderzoek voor je paard laten doen maar zelf geheel bepalen wanneer ?

Dan is het MestLab.eu Arrangement ideaal voor je !

Het Arrangement omvat 3 aparte complete mestonderzoeken die je in 1 keer toegezonden krijgt en jij bepaalt zelf wanneer je ze naar ons instuurt.

Voor slechts € 38,01 worden de 3 sets naar je opgestuurd.

Bestellen doe je via : www.mestlab.eu onder Aanvragen.

MestLab.eu : 4 caring professionals.
17-7-19

RELATIE ZAND > > WORMEN : RESEARCH

Al ruim 14 maanden zien we steeds meer zand in onze mestmonsters. En ook een toename van het aantal monsters dat positief is op bloed- en spoelwormen. Vooral spoelwormen steken de kop op in combinatie met zand.

Op het oog is er duidelijke en logische samenhang tussen de aanwezigheid van zand én wormen omdat zand het biologisch evenwicht in het maag-darm-systeem verstoort en zo de natuurlijke weerstand beïnvloedt.

De gevonden waarden zijn voor MestLab.eu reden genoeg om een nader onderzoek te gaan doen naar de mogelijke correlatie(s) tussen zand en wormen !

Dit zal zeker de nodige tijd in beslag gaan nemen, maar uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Reacties en ervaringen die je wilt delen zijn natuurlijk ook zeer welkom via FB / info@mestlab.eu.

MestLab.eu : 4 caring professionals
21 Juli 2019

NOG ZO’N ONGENODE GAST: DE SCHURFTMIJT.

Gelukkig treffen we bij MestLab.eu maar zelden een schurftmijt aan tijdens mestonderzoek maar soms is het raak. Deze parasieten – kleiner nog dan luizen – veroorzaken beenschurft, vooral bij paarden met veel behang.

Symptomen zijn o.a. korstjes en schilfers laag op de benen, jeuk aan de benen dus schuren, bijten en stampen, kale plekken en haaruitval.

Schurftmijten zijn taaie overlevers en erg besmettelijk. Het zijn geen schimmels of bacteriën en het allerbelangrijkste is je dierenarts diagnose te laten stellen zodat je het juiste middel krijgt. Meestal betekent dat meerdere ontsmetten door te wassen.

Ook stal en alle materialen (incl. dekens, zadeldekjes, etc.) zullen gereinigd moeten worden.

Parasitaire besmettingen komen vooral voor bij paarden met lage weerstand. Een goede conditie en hygiëne zijn dus altijd de beste preventie.

MestLab.eu : 4 caring professionals.
25-09-2020

METEN IS WETEN, onze najaarsactie …….

Tja, helaas géén Horse Event maar wel weer een leuke Mestlab.eu najaarsactie voor al onze klanten.

Onder het motto METEN IS WETEN ontvangt elke klant bij een volgende bestelling van mestonderzoek(en) een gratis digitale thermometer cadeau.

Altijd handig op stal want de lichaamstemperatuur is dé belangrijke eerste graadmeter als er met je paard(en) iets mis zou kunnen zijn.
2 augustus 2019

Droogte geeft ander gras en (worm-)risico’s !

Door de droogte van de afgelopen tijd hebben veel weilanden een tekort aan vocht waardoor gras merkbaar anders groeit en ook zandproblemen kunnen ontstaan.

Droge weides geven extra risico op het binnenkrijgen van zand bij het grazen wat de maag-darm-flora van een paard verstoort. Dat kan leiden tot een verminderde weerstand tegen parasitaire wormen. MestLab.eu test altijd tevens op zand maar je kunt dat ook eenvoudig zelf doen. Zie onze FB post van 22-3-19. Heeft een paard zand in de mest geef dan een psyllium (zandweg) kuur.

De omzetting van zonlicht (UV straling) in energie, oftewel de aanmaak van suikers, gebeurt overdag. De plant groeit doordat suikers worden omgezet in plantmateriaal. Bij droogte gebeurt dit minder waardoor gras wel suiker aanmaakt, maar niet of weinig groeit. De gehaltes van gras wijzigen dus: het suikergehalte stijgt, het eiwitgehalte daalt en de vezeltoename is zeer beperkt.

Een hoger fructaan-gehalte geeft extra risico’s voor hoef- en spierbevangenheid. Paarden die daarvoor gevoelig zijn bijv. door overgewicht kunnen dan ook maar beperkt de weide in.

Een lager eiwitgehalte is geen probleem omdat gras normaal teveel eiwit heeft. Maar merries met veulens hebben wel een sterkere eiwitbehoefte. Voor hen kan het gras door de droogte nu te weinig eiwit bevatten zodat de merrie minder melk maakt en de groei van het veulen kan vertragen.

Bijvoeren van eiwitrijk voedsel zoals speciale merriebrok of luzerne kan dus nuttig of zelfs noodzakelijk zijn.

MestLab.eu : 4 caring professionals.
.

13-8-2019.

EIKENBLAD, EIKELS, TANNINE, BLAUWZUUR EN ONZIN.

Eikels bevatten 7-9% tannine oftewel looizuur, waarbij de groene eikels een hoger gehalte hebben dan de rijpe exemplaren. Ook eikenbast en eikenbladeren bevatten dit looizuur dat zich in de darmen bindt aan ijzer en eiwitten. Tannine zit ook druiven, in rode en witte wijn en in thee. Maar zijn eikels of thee daarom levensgevaarlijk ? .

In veel natuurgebieden worden paarden gehouden om het landschap open te houden en te dichte bebossing tegen te gaan. Ze eten schors, twijgen en vruchten van bomen en struiken. Dus ook van eiken. Dit eetgedrag leert je hoe je paarden moet voeren. .

Alle onderzoeken vermelden dat ´alleen grote tot zeer grote hoeveelheden´ leiden tot vergiftigingsverschijnselen met ernstige maag-darmontsteking. In lichte gevallen komen spijsverteringsstoornissen voor die gepaard gaan met verstopping en bloederige diarree. De hoeveelheden die onze paarden snoepen, naast hooi en gras, zijn dan ook niet echt verontrustend. .

Wetenschappelijke onderzoeken vermelden dat vergiftiging bij paarden uiterst zelden voorkomt. Af en toe lees je een bericht dat een paard overleden zou zijn door een eikelvergiftiging. Theoretisch is dat dus mogelijk. Maar dan alleen als een weiland zo kaalgevreten is dat het paard alleen nog maar eikels als voer vindt. Tja, wat moet zo’n arm dier anders eten? .

Blauwzuur bevat een eik in het geheel niet. Niet in de schors, niet in het blad en niet in de vruchten. Toch blijven sommige eikels deze onzin schrijven en het steekt ieder jaar weer de kop op. .

Heb je eikenbomen in of rond je wei ? Zorg dan gewoon dat je paard normaal te eten heeft, hou je paard(en) goed in de gaten zoals je dat altijd toch al doet en laat je niet gek maken ! .

Mestlab.eu : 4 caring professionals.
31 aug 2019

MESTLAB.EU GOES SWEDEN

A limited number of Swedish customers actually uses our expertise. Recently we entered into a collaboration with Djurkliniken Små Tassar in Nybro. As per Sept. 1st we now do offer our manure researches throughout all Sweden.

Thanks to our leading market-position and intensive cooperation with equine specialists in several countries, MestLab.eu can always provide its customers with optimal advice tailored for everyone´s horse.

MestLab.eu : caring 4 your horses.

25-09-2020

METEN IS WETEN, onze najaarsactie …….

Tja, helaas géén Horse Event maar wel weer een leuke Mestlab.eu najaarsactie voor al onze klanten.

Onder het motto METEN IS WETEN ontvangt elke klant bij een volgende bestelling van mestonderzoek(en) een gratis digitale thermometer cadeau.

Altijd handig op stal want de lichaamstemperatuur is dé belangrijke eerste graadmeter als er met je paard(en) iets mis zou kunnen zijn.
Bestel daarom tijdig je mestonderzoek(en) voor de winter-/ stal-periode en Mestlab.eu stuurt jouw digitale thermometer mét je bestelling toe.

Actievoorwaarden:
Alleen bij bestelling van mestonderzoek(en)
Eén per bestelling / besteladres en zolang de voorraad strekt (maar we hebben er een heleboel).


Voor het geval je Equest Pramox nodig mocht hebben wijzen we je ook graag op onze najaarskortingen voor deze breed-spectrum combinatie-kuur.


® Hosted by whoosh.be