MESTLAB.EU : Vakantie / Vacances / Holidays

Mestlab.eu is gesloten vanaf 20 augustus tot 1 september, we gaan even lekker vakantie vieren om daarna weer vol energie het najaars-seizoen in te gaan en onze kanten superfris van dienst te kunnen zijn. Laatste inzendingen adviseren wij te doen op 14 augustus. 1 September zijn we weer open dus u kunt vanaf 31 augustus weer monsters inzenden.

Bestellingen kunnen gewoon geplaatst worden.

Mestlab.eu est ferme du 20 août au 1 septembre, nous allons passer de belles vacances puis retourner dans la saison d automne plein d energie et pouvoir servir nos clients super frais. Nous vous conseillons de faire les dernieres soumissions le 14 août. Le 1er septembre, nous sommes a nouveau ouverts afin que vous puissiez envoyer les echantillons a partir du 31 août.

Les commandes peuvent être passées normalement.

Mestlab.eu is closed from August 20 to September 1, we are going to have a nice holiday and then go back into the autumn season full of energy and be able to serve our sides super fresh. We advise you to do the latest entries on August 14 September 1 we are open again so you can send samples from August 31st.

Orders can be placed normally.
Leverbot onderzoek

Leverbot onderzoek bij MestLab.eu blijft actueel in 2019

Behalve bij schapen, geiten en runderen komt leverbotinfectie de laatste jaren ook regelmatig voor bij paarden. MestLab treft deze steeds vaker aan en ervaart dit als een opkomend probleem bij klanten, met name bij die klanten die in de zogenaamde risicogebieden hun paarden houden (Zie kaart NL).

Daarom breiden we ons standaard dienstenpakket uit met een specifieke test op leverbot middels de bekende Dorsmannmethode. (Cambridge 1956).

Leverbot is een parasiet die schade aan de lever(-functies) veroorzaakt. De lever is een belangrijke reiniger van het bloed en speelt samen met de alvleesklier ook een vitale rol bij het aanmaken van enzymen, cholesterol en de afscheiding van gal. Daarnaast is een goede leverfunctie nodig bij het op peil houden van de bloedsuiker- en vetzurenspiegel in het bloed en de opslag van vitaminen. Veel klachten worden veroorzaakt door de ophoping van afvalstoffen in de lever.

De leverbot heeft een ander levenscyclus dan bijvoorbeeld bloed- en spoelwormen omdat zij als tussengastheer een zoetwaterslak (Galba Truncatula) nodig heeft om zich te ontwikkelen. Leverbotinfectie komt dan ook vooral voor bij paarden die op laaggelegen, vochtige weilanden hebben gelopen, al dan niet in combinatie met schapen, geiten of runderen.

Paarden hebben een sterke natuurlijke weerstand tegen leverbot en de infectie-symptomen zijn niet gemakkelijk te herkennen. Verminderde eetlust, vermagering, een doffe vacht en diarree kunnen wijzen op leverbotbesmetting. De uitslag voor leverbot is negatief of positief (ja/nee); behandeling kan plaatsvinden met triclabendazole.

Meestal komt leverbot voor samen met bloed- en/of spoelwormen en daarom worden de beide testen gecombineerd uitgevoerd, dus een leverbottest (Dorsman methode) vindt altijd plaats naast een standaard mestonderzoek (McMaster methode). De combi-monstersets à € 32,50 incl. BTW zijn te bestellen via onze website. Meerdere sets en staffelprijzen op afspraak.

Voor meer info graag mailen of bellen naar MestLab.eu:
lambert@mestlab.eu / tel. 06 20 62 88 99